Spotkanie z wiceprezydentem Gdańska ws przekształcenia w liceum

gimnazjum_25_petycja_20161209Dnia 2016-12-09 delegacja rodziców (Magdalena Kosmus, Andrzej Chmielewski) spotkała się ponownie z wiceprezydentem Gdańska Piotr Kowalczuk, odpowiedzialnym za kwestie oświatowe.
Wręczyliśmy pann prezydentowi petycję podpisaną przez prawie wyszystkich rodziców uczniów naszej szkoły oraz jej sympatyków. Piotr Kowalczuk otrzymał także projekt ideowy nowej szkoły – Liceum Ogólnokształcącego nr 25.
Wyraziliśmy radość, jaką poczuła nasza młodzież, poczuli rodzice oraz zespół pracowników szkoły: nauczyciele i administracja, z powodu decyzji o przekształceniu gimnazjum w liceum ogólnokształcące w tym samym miejscu i z tym samym zespołem.

Przy okazji rozmowy wspomniany został pomysł klas dwujęzycznych VII i VIII, realizowanych przy współpracy liceów dwujęzycznych. Takie rozwiązanie pozwalałoby na utrzymanie jakości kształcenia dwujęzycznego, mimo wprowadzonych zmian w edukacji – czyli odroczenia dwujęzyczności o dwa lata. Jesteśmy zdania, iż rozwojowy bodziec, który otrzymuje młodzież przy przejściu do gimnazjum, sprawdza się bardzo dobrze i celowym byłoby jego zachowanie.
Prezydent Piotr Kowalczuk podszedł do pomysłu z zainteresowaniem, podkreślając jednak, że sama ustawa ulega jeszcze zmianom m.in. w tym zakresie.

Jest to krok w dobrym kierunku dla naszej młodzieży i naszego miasta.

Siatka nadal nie gotowa

Otrzymujemy wiele pytań, czy siatka gotowa, czy przyszła propozycja z Urzędu Miasta.
Na razie nie mamy nowych wieści.
Pierwszym terminem był 28 listopada, kolejnym – 2 grudnia.
Prawdopodobnie czekamy na dalsze losy ustawy. To bardzo nieodpowiedzialne ze strony rządu, że trzyma w szachu samorządy, zaburzając rozsądny rytm życia, budżetowania i niszcząc harmonogramy.
Na 9 grudnia przedstawiciele Rodziców umówieni są z prezydentem Gdańska, by przekazać naszą petycję. Poinformujemy niezwłocznie o przebiegu spotkania.

Spotkanie z przedstawicielami samorządu – 2016-11-17

Trojmiasto.pl pisze o naszym wczorajszym spotkaniu.
Dziękujemy Emilii Lodzińskaiej, Grzegorzowi Krygerowi i Wojciechowi Błaszkowskiemu za uczestnictwo w dyskusji, a w szczególności panu Krygerowi – wicedyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego, który w zastępstwie dyrektora Piotra Kowalczuk odpowiadał na liczne pytania.
Z niecierpliwością czekamy na propozycję tzw siatki, która według zapowiedzi pana Krygera powinna zostać przedstawiona w przyszłym tygodniu.

http://nauka.trojmiasto.pl/25-Gimnazjum-w-Gdansku-chca-przeksztalcic-w-renomowane-liceum-n107483.html

Rodzicu – zaangażuj się

Rodzicu zaangażuj się –  podpisz petycję
i przyjdź na spotkanie 17 listopada

         Z powodu planowanej reformy edukacji przyszłość Gimnazjum nr 25 stoi pod wielkim znakiem zapytania. Od 1 września 2016 nie będzie naboru do klas pierwszych i gimnazja przejdą w stan likwidacji przez wygaszanie .
Skutki likwidacji poniosą uczniowie aktualnych klas pierwszych i drugich gimnazjów: nastąpi zmiana nauczycieli, dyrektora, szkoły i być może budynków, w których będą uczyć się w kolejnych latach. Zostanie zniszczony dorobek Gimnazjum nr 25 , oferta edukacyjna, metody pracy, zasoby materialne.

Komu będzie zależało  na „wygaszanych”  gimnazjalistach ?

Na ich edukacji, osiągnięciach i wynikach egzaminu decydujących o ich przyszłości?

Jedynym rozwiązaniem dającym szanse na zachowanie dorobku szkoły, jest przekształcenie Gimnazjum nr 25 w samodzielne liceum ogólnokształcące. Trzeba przekonać o tym władze miasta.

17 listopada godz.18.00

 zapraszamy na spotkanie z władzami Miasta Gdańska w sprawie przyszłości uczniów Gimnazjum nr 25 w związku z planowaną likwidacją gimnazjów od r. sz. 2017/18

 Organizator: Rada Rodziców Gimnazjum nr 25

Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli rodziców z Gimnazjum nr 25 z Wiceprezydentem  Piotrem Kowalczukiem

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 7 listopada przedstawiciele Rodziców Gimnazjum nr 25, Magdalena Kosmus i Andrzej Chmielewski, spotkali się z wiceprezydentem Gdańska, panem Piotrem Kowalczukiem , zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej. Tematem spotkania była przyszłość szkoły naszych dzieci. Jak ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu integracyjnym, najlepszym rozwiązaniem problemu, jakim jest likwidacja gimnazjów, będzie przekształcenie w liceum ogólnokształcące.

Podczas spotkania nawiązaliśmy do tych ustaleń podkreślając , jak ważne dla nas, dla uczniów, a także  dla jakości edukacji jest zachowanie zespołu nauczycieli w szkole, jego dorobku i ciągłości istnienia szkoły. Przedstawiliśmy postulat  zmiany typu szkoły z gimnazjum na liceum ogólnokształcące. Taka forma przekształcenia zamiast wygaszenia byłaby dla obecnych uczniów płynną zmianą a nie rewolucją. Podkreśliliśmy również jak ważną rolę dla jakości tej szkoły odgrywa świetnie dobrany zespół nauczycieli, który mógłby kontynuować swoje działania edukacyjne w liceum.
Wiceprezydent Kowalczuk wyraził stanowisko, że na razie jest za wcześnie na 100-procentowe deklaracje. Rozumiejąc nasze obawy przedstawił jednak prośbę, żebyśmy nie przywiązywali się do budynku szkolnego jako obiektu w konkretnej lokalizacji. Wspomniał, że wokół jest klika liceów, którym przyda się podniesienie poziomu i zespół nauczycielski z naszego gimnazjum mógłby zasilić jedno z takich właśnie liceów wnosząc tam swój wkład merytoryczny. Wobec naszego zaniepokojenia losem uczniów w przypadku podjęcia decyzji o wygaszaniu gimnazjum, usłyszeliśmy zapewnienie, że dzieci dokończą edukację w tym gimnazjum i z tym samym zespołem nauczycieli.

Teraz oczekujemy uchwalenia ustawy o oświacie, wówczas będą znane szczegółowe regulacje, które muszą zostać zrealizowane przez samorządy. Jest to też czas na dobitne wyrażanie naszego stanowiska na wszelkich forach internetowych, podczas spotkań z przedstawicielami samorządu i mediów. My jako rodzice mamy prawo do współdecydowania o przyszłości edukacyjnej naszych dzieci.
W związku z tym ponowiliśmy osobiście zaproszenie dla pana Piotra Kowalczuka na spotkanie dnia 17 listopada o godz. 18:00 w naszej szkole. Zaprosiliśmy na nie również radnych miasta Gdańska oraz radnych dzielnic Wrzeszcza. Spotkanie to ma służyć przedstawieniu naszego stanowiska decydentom.

Zachęcamy gorąco wszystkich Rodziców do uczestnictwa w tym spotkaniu. Zapraszamy też do aktywności na nowym fanpage na Facebook’u: tnij.org/RodziceGim25. Będzie tam można dzielić się informacjami, opiniami i pomysłami.

Pozdrawiamy

Rodzice

Magdalena Kosmus i Andrzej Chmielewski

Spotkanie z wiceprezydentem Gdańska, panem Piotrem Kowalczukiem

Dnia 2016-11-07 przedstawiciele Rodziców, Magda Kosmus i Andrzej Chmielewski, spotkali się z wiceprezydentem Gdańska, panem Piotrem Kowalczukiem, zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej.
Tematem spotkania była przyszłość szkoły naszych dzieci. Jak ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu integracyjnym, najlepszym rozwiązaniem problemu, jakim jest likwidacja gimnazjów, będzie przekształcenie w liceum ogólnokształcące.
Podkreśliliśmy, jak ważne dla nas, dla uczniów, ale też dla jakości edukacji jest zachowanie zespołu w szkole, jego dorobku i ciągłości istnienia szkoły. Typ szkoły zmieni się na L.O., dla obecnych uczniów będzie to zmiana płynna, a w Gdańsku z pewnością przyda się kolejne dobre liceum.
Wiceprezydent Kowalczuk zgadza się z naszymi postulatami co do zasady. W obecnej chwili, jego zdaniem, jest za wcześnie, na 100-procentowe deklaracje. Oczekujemy uchwalenia ustawy o oświacie, wówczas będą znane szczegółowe regulacje, które muszą zostać zrealizowane przez samorządy.
Ponowiliśmy osobiście zaproszenie pana Piotra Kowalczuka na spotkanie dnia 17 listopada o godz. 18:00 w naszej szkole. Zaprosiliśmy na nie również radnych miasta Gdańska, radnych dzielnic Wrzeszcza, zachęcamy gorąco Rodziców do uczestniczenia.

Zachęcamy również do wymiany myśli na nowopowstałej stronie dla rodziców na FB: https://www.facebook.com/Rodzice-Gimnazjum-nr-25-w-Gda%C5%84sku-1165833493498778/?fref=ts

Gimnazjum 25 na Pomorskiej Radzie Oświatowej.

Dnia 2016-11-03 odbyło się posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej poświęcone planowanym zmianom w systemie oświaty.
W posiedzeniu i jako goście udział wzięło bardzo szerokie grono. Członkowie Rady i osoby zaproszone, wypowiadali się zdecydowanie krytycznie co do trybu i jakości zmian, czego świadectwem jest uchwalone stanowisko Rady, wystawiające opinię negatywną projektowi zmian i rekomendujące ich wstrzymanie.
Swoje stanowisko oznajmiła również dyrektor naszego gimnazjum, tłumacząc obrazowo, co oznacza „wygaszanie gimnazjum” dla naszych dzieci.
Andrzej Chmielewski zabrał głos jako przedstawiciel Rady Rodziców w naszym gimnazjum, poniżej treść oświadczenia.

„Gdańsk 2016-11-03 Konferencja Pomorskiej Rady Oświatowej

Planowane oraz wprowadzone zmiany w oświacie

Szanowni Państwo

Jestem rodzicem jednego z dzieci w gimnazjum nr 25 w Gdańsku.

Dziękuję za możliwość wypowiedzi przed państwem. Jest to dla mnie jednocześnie zaszczyt, ale też dość przykra okoliczność. Nie byłoby tej możliwości, czy też konieczności, gdyby nie planowane zmiany w edukacji w Polsce. Jest to okoliczność przykra, gdyż wszystko wskazuje, że zmiany nastąpią, a wiążą się z dużymi komplikacjami. Zmiany są rozległe, uzasadnienie – nie istnieje, cel – nie przedstawiony, przygotowanie – słabe, konsultacje –  fasadowe.

Biorąc pod uwagę same tylko gimnazja, to sprawa dotyczy: ponad miliona dzieci, około 100 tys, nauczycieli, ponad 6500 gimnazjów.  Zmiany nie kończą się na gimnazjach, wiele dzieci i wiele rodziców stanie przed problemami. Jest ich duża liczba, nie chcę wyliczać wszystkich, ale wspomnę o problemie 6/7 latków, problemie zdublowanego rocznika w LO za 2 lata, potencjalnych problemach z uznaniem wykształcenia naszych dzieci za granicą, problemie z podstawami programowymi, których nadal nie ma. Osoby, które pojawiają się na stronie MEN, jako opracowujące program, powodują niekiedy zdumienie; podobnie – tempo wymiany tych osób.

A propos tempa zmian – co najdziwniejsze, to fakt, że przygotowania samorządu następują na podstawie projektu !!! ustawy. Ustawa nie jest gotowa, nie jest uchwalona, czyli nie działa, nie ma jej – a samorządy już rozpoczynają przymiarki pod hipotetyczny projekt. Normalnie jest vacatio legis, czyli jest uchwalona ustawa i wtedy czas na przygotowanie, na przykład 1 rok. Samorządy są tutaj w ogromnie niekomfortowej sytuacji: jeśli nie przygotują się do zmian, będzie na nie zrzucone całe odium. Natomiast, z drugiej strony, przygotowywanie zmian, które nie są uchwalone, to nadgorliwość – nie mająca oparcia w uchwalonej ustawie, w ustanowionym prawie. Osoby o złej woli mogą krytykować zarówno ewentualną opieszałość jak i zbytni pośpiech.

 

Przypomnę jedną z definicji słowa reforma:

„Reforma – proces ewolucyjnego, stopniowego i zwykle długotrwałego przekształcania elementów systemu, nie naruszający jego podstawowych reguł i mechanizmów. Reformy stanowią przeciwwagę i uzupełnienie zmian rewolucyjnych.”

W świetle zmian – apeluję do pracowników oświaty o uzupełnianie wiedzy uczniów o treści wykształcające je na światłych, świadomych obywateli. Nazwa oświata zobowiązuje – oświata nie powinna cofać nas do wieków ciemnych, dlatego być może wymagany będzie dodatkowy wysiłek i zaangażowanie nauczycieli. Jakkolwiek ja sam osobiście jestem wielkim miłośnikiem wiedzy ścisłej, przyrodniczej, to zauważam ogromne, coraz większe i niestety nieco zagubione znaczenie tematyki humanistycznej, kulturalnej i artystycznej, społecznościowej, obywatelskiej. No i oczywiście WDŻety… Wychowajmy światową, krytyczną, odważną, światłą młodzież.

Gorąco zachęcam do współpracy szkoły i rady rodziców. Jest to nadal w dużej mierze czysta karta. Nominalnie, rodzice mogą wiele, a faktycznie – robią dość niewiele. Nie wynika to ze złych intencji, ale może mieć niedobre konsekwencje. Rodzice nie powinni zostawiać szkół samym sobie;  współpraca będzie bardziej potrzebna niż kiedykolwiek: konieczna jest animacja, krzewienie współpracy, postaw obywatelskich, zaangażowana – tutaj duża rola „aniołów współpracy” – może osoby od WOS, bardziej rzutcy nauczyciele, rodzice; tym powinno się też zająć Forum Rad Rodziców – kontaktować się ze szkołami, integrować, przedstawiać know-how.

AKTYWNA WSPOLPRACA szkół i rodziców będzie skutkowała zrozumieniem problemów i stabilizacją tego środowiska; nie będzie takich złych zmian w przyszłości, jeśli rodzice będą świadomymi współtwórcami szkoły – jeśli to ich pracę będzie się niszczyć. Nie będzie też tak łatwo im wmówić pewne stereotypy, manipulować nimi. Znamy je dla wielu grup zawodowych: lekarze zarabiają krocie, nauczyciele mają 2 miesiące wakacji i mało pracują, gimnazja to patologia.

Apeluję o regularne informowanie rodziców. Sprawa zmian jest dość niejasna i zagmatwana, wiem, że środowisko nauczycielskie nie zna do końca wymiaru zmian. Tym bardziej trzeba rodziców informować – np. Podczas spotkań z rodzicami, podczas komunikowania się w dziennikach elektronicznych. Powstają inicjatywy rodziców, którzy próbują informować innych, demonstrować swój niepokój. Istnieją takie w dużych ośrodkach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku itd. Pomóżcie im, współpracujcie z nimi – razem można więcej. Na naszym terenie akcje informacyjne prowadzi np. inicjatywa rodziców Zatrzymać Edukoszmar: http://Edukoszmar.pl

Uwarunkowań jest tyle ile szkół, każda ma swoje szanse i zagrożenia, więc nie wyliczę tych wszystkich możliwości. Powiem tylko, że szkoda poświęconych lat, pieniędzy, osiągnięć. Szkoda, by miały się zmarnować – ratujmy więc tyle, ile się uda. Na przykład – dla części gimnazjów dobrym wyjściem będzie przekształcenie w LO lub technikum. Jeśli taką drogę wytyczy sobie dana szkoła, to należy jej w tym pomóc, zachować uzyskane wypracowane efekty.

Jeśli chodzi o szkołę, którą reprezentuję, Gimnazjum nr 25 w Gdańsku, to jako rodzice, wypracowaliśmy nasze stanowisko w trakcie walnego zgromadzenia, w którym uczestniczyło ponad dwustu rodziców. Stanowisko zostało wypracowane poprzez szeroki udział w uprzednio zorganizowanej ankiecie i dyskusji merytorycznej, a potwierdzone – głosowaniem. Uznajemy świetne osiągnięcia zespołu tworzącego szkołę, wyrażającą się w wysokiej jakość edukacji młodzieży, co potwierdzają ich rezultaty w konkursach, egzaminach, a także sukcesach absolwentów. Pragniemy dopilnować, by wkład Gimnazjum nr 25 w edukację i budowę nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego został utrzymany. Chcemy, by praca i środki włożone w stworzenie szkoły, które dały tak świetne rezultaty, były zachowane dla kolejnych roczników młodzieży. Za najkorzystniejszą opcję uznana została koncepcja przekształcenia Gimnazjum nr 25 w liceum ogólnokształcące, w tym samym budynku, z tą samą kadrą, o co wnioskujemy.

Dziękuję bardzo za uwagę

Andrzej Chmielewski”

Stanowisko rodziców przedstawione na Komisji Edukacji m. Gdańska

Dzień dobry
Dnia 2016-10-19 miały miejsce obrady Komisji Edukacji miasta Gdańska. Przedstawiciele Rady Rodziców, Danuta Krzewska i Andrzej Chmielewski, przedstawili stanowisko rodziców uczniów Gimnazjum nr 25 w Gdańsku, dotyczące planów szkoły w świetle planowanych zmian w systemie oświaty.
Nasza wizyta została przyjęta z zaciekawieniem, doceniony został fakt, że rodzice podjęli decyzję tak licznie i jednogłośnie. Równocześnie, potwierdzili opinię o naszym gimnazjum, jest ono znane z dobrych osiągnięć i zdecydowanie się wyróżnia. Mamy nadzieję wypracować z urzędem dobrą przyszłość szkoły, a tym samym dobrą ofertę dla uczniów.
Poinformowaliśmy członków komisji o planowanym spotkaniu w listopadzie w naszym gimnazjum, w najbliższym czasie wystosujemy zaproszenia.

Spotkanie integracyjne Rodziców 2016-10-13 – relacja

spotkanie_integracyjne_20161013_s

Spotkanie integracyjne Rodziców w 2106 było szczególne – frekwencja dopisała jak nigdy, zjawiło się ponad 200 osób.

Serdecznie dziękujemy za tak jednoznaczną odpowiedź na zaproszenie do współtworzenia szkoły i propozycje, które padły na spotkaniu.

Tradycyjnie, zaczęliśmy od licytacji prac graficznych, które cieszyły się dużym powodzeniem. Ze względu na ograniczenie czasowe, musieliśmy przerwać licytację, zanim zaprezentowane zostały wszystkie prace. Zebrane pieniądze są przeznaczone na zakup siedzisk kreatywnych.

Po licytacji przedstawione zostały wyniki ankiety, z których jednoznacznie wynikały preferencje rodziców. Każdy oddany głos był za przekształceniem gimnazjum w szkołę średnią.
Ankieta zebrała wiele cennych uwag. Nadal zapraszamy do udziału w ankiecie dostępnej na stronie Rady Rodziców:
Następnie dyrektor Anna Mrotek przedstawiła perspektywy szkoły w świetle planowanych zmian w edukacji. Oferta edukacyjna zrobiła wrażenie na obecnych, mamy nadzieję, że te świetne pomysły zostaną również docenione przez Urząd Miasta Gdańska.
Spotkanie zaowocowało koncepcją utworzenia pisemnego stanowiska rodziców, które zostanie przedłożone urzędnikom. Zbierzemy również podpisy rodziców pod wnioskiem o przekształcenie szkoły w liceum ogólnokształcące. Szeroki, walny udział w spotkaniu świadczy o ogromnym zainteresowaniu i dedykacji rodziców.
Operacja przekształcenia szkoły na pewno nie będzie łatwym zadaniem, dlatego dziękując za dotychczasowe wsparcie, prosimy o utrzymanie dalszego, mocnego stanowiska Rodziców.